Accueil
L'association
Nous contacter
L'atelier de traduction
Caractères spéciaux


Tous les auteurs
Le poétisme
La littérature tchèque depuis 1945


Les ouvrages
Bibliographie générale des oeuvres traduites


Chronologie générale
Le printemps de Prague
Documents sur la période communiste
Masaryk


Quelques liens utiles


 

ROMANCE ŠTEDROVECERNÍ

Petr usne, sotva lehne;
sotva usne, sen se zvedne :
náhle svetlo po krajine
a tak jasno jako ve dne.

Petr celý vyjievený,
rodinu zrí v prostém stáji,
díte zrovna sluncem zári -
v Petrovi až dech se tají.

Vzduch je plný andelícku,
trpytí se a krídlý šumí,
každý zpívá haleluja,
krásne, jak jen andel umí.

A hle, od vesnice spechá
všechen lid s radostnou tvárí,
napred muaži, starí, mladí,
v cele naši muzikári.

Vašek velký buben tluce,
Matej troubí, Martin hude,
Vojta na klarynet píská,
Kuba mechem bas jim dude.

Aj ti hrajou - jako nikdy !
tváre dmou se, litá ruka
písnicka tak mlaskne skocná,
že až Petru nohou cuká.

Zmlkli. Z rady vystoup' Brichta,
vyšnorený, oholený,
býval kaprál u hulánu,
dnes je recník vyvolený.

Postavil se, salutuje,
hrube spustil : „ Kriste pane -
my nevíme, co je psáno,
ale víme, co se stane.

Ty jsi - já jsem - ba jsme všichni -
povídáme - k boží chvále - “
vtom se zajik' - jazyk ztrnul
a nemuže o hles dále.

Ruka v úzkostech se svírá,
ret se jako lupen chveje -
„„ Tys to vyved ! ““ Petr nahlas
ze sna hulánu se smeje.

Ježíšek však milostive :
„ Všichni jste mé hodné deti,
vaše duše po skonání
hupky na nebe si vleti. “

A ted houfne zpívajíce
predstupují hospodyne,
podávají v pytlích, koších,
dobrého co po dedine.

Máslo, jabka, marcipány,
plátno, šátky, veci steré,
Maria jim prikyvuje,
Josef od nich dary bere.

„„ Co je tohle ? ““ Petr náhle
poulí svoje oci šedé.
Dvanáct panen trináctou si
na ružové pentli vede.

Dvanáct panen, dvanáct ruží.
„ Detátko Ty nejjasnejši,
privádíme Andulicku,
že je z nás všech nejkrásnejší. “

„„ To si myslím ! ““ Petr mrucí. -
„ Andulicku k tobe vedem,
aby za nás všecky dala
hubicku ti jako s medem. “

Andulicka pristupuje,
sotva ale hlavu níží,
Ježíšek už rucky svoje
kolem její šíje kríží.

jak se smeje, jak ji hladí,
jak se k Andulince tulí -
sotva dostal políbení,
už zas znovu rtíky špulí.

Petr sebou hází, brucí,
jako medved když se brání :
„„ Matka na to mlcky hledí ? -
je to pekné vychování ! ““

 

 

© Bohemica 2.0, 2001-2006 - Accueil - Contact