Accueil
L'association
Nous contacter
L'atelier de traduction
Caractères spéciaux


Tous les auteurs
Le poétisme
La littérature tchèque depuis 1945


Les ouvrages
Bibliographie générale des oeuvres traduites


Chronologie générale
Le printemps de Prague
Documents sur la période communiste
Masaryk


Quelques liens utiles


 

ROMANCE O JARE 1848

Cas oponou trhnul - a zmenen svet !
Kam, kam padlo lidstvo staré ?
Ej, kamkoli letel hled,
vše nové, tak mlade jaré !
A ve vzduchu šumela divná báj
a pel nám ji sad, pel ji haluzný háj,
i pel nám ji údol i horstva tem,
a pela ji celá nám širá zem
a peli jsme : „ Volnost - volnost ! “

Tak lesklá ted´ cela, tak kyprý ret
a pohled tak vlhce rásný,
krev na rubín mladla, sval zmenil se v kvet
a každý byl clovek krásný !
Nám ve jedno splývala noc a den
den samá tužba, pln záre sen -
my chveli se, nevedeli oc,
my smáli se, nevedeli proc -
ach prízraky první lásky !

Jak ku svatbe hluknul se mužstva roj,
druh druhovu ruku trímal,
a jásave kupredu šel ten voj,
byt osud i v dela hrímal,
Kde klobouk, tam péro, kde bok, tam zbran -
kdo tyranem, prchni, chran se, chran,
jet ztracen, kdo ve smích by statnost bral,
z tech každý by stokrát život dal
„ za národ i lidstvo celé ! “

I príroda všude se leskla kol,
den každý jak vyhejckaný,
mel modrouckou na sobe kamizol
a zlatem byl obetkaný.
Kraj celý jak bálová sin se skvel,
kdes pod zemí hudba, vždyt tancil, kdo šel
sám pánbuh nás pokynem k tanci zval
a blažen se nad námi usmíval :
„ Nuž konecne lidmi tedy “

 

 

© Bohemica 2.0, 2001-2006 - Accueil - Contact