Accueil
L'association
Nous contacter
L'atelier de traduction
Caractères spéciaux


Tous les auteurs
Le poétisme
La littérature tchèque depuis 1945


Les ouvrages
Bibliographie générale des oeuvres traduites


Chronologie générale
Le printemps de Prague
Documents sur la période communiste
Masaryk


Quelques liens utiles


 

BALADA ČESKÁ

Žil jednou v čechách smavý rek,
vám známý rytíř Paleček;
on samý šprým a nápad byl,
rád dobře jeď a dobře pil
   a lidem dobře činil.

Rád jeď a pil, jak povídám,
však ještě něco dodat mám :
on též rád bloudil po čechách -
a pak byl vždy jak v mátohách
   a nevěděl, kde stojí.

„ Nu, nu “ - kdys zazněl náhle hlas -
„ pan rytíř je už ve snách zas ? “
A Paleček- jak přimražen !
Aj, před ním kolo bujných žen
   a vprostřed Vesna sama.

„ Jen neboj se, tys celý muž,
ty se mi ze všech líbíš - nuž
mé slovo k smělosti tě zve -
rci jakékoli přáni své -
   však vtipně jen a hbitě ! “

Již rytíř bez všech rozpaků
si hodil hlavou : „ Tedy řku
a prosím : až bych jednou zdech',
mne výročně vždy ožít nech,
   na osm dní - to s jara !

Kdýž svět zas jednou krásným je,
když zem se celá rozsměje,
pak, Vesno, milostivá buď,
na osm dni mne jenom vzbuď ! “
   A Vesna kývla : „ Staň se ! “

Od časů těch, děj se co děj,
fialek vůní budí jej,
slavíkův ven jej volá hlas,
pan rytíř vstává bujný zas
   a rozkročí se krajem.

Kraj český, jindy smuten, tich,
je pojednou pak samý smích,
a celý ten náš český svět
je samy zpěv a samý květ -
však krátce jen, ach krátce !

Vždyť umluvil si rek náš s ní,
jen blažených vždy osm dní
Pak vrací se zas v dumnou říš
a Vesna dá mu medu číš -
   on opiv se zas usne.

 

 

© Bohemica 2.0, 2001-2006 - Accueil - Contact