Accueil
L'association
Nous contacter
L'atelier de traduction
Caractères spéciaux


Tous les auteurs
Le poétisme
La littérature tchèque depuis 1945


Les ouvrages
Bibliographie générale des oeuvres traduites


Chronologie générale
Le printemps de Prague
Documents sur la période communiste
Masaryk


Quelques liens utiles


 

Comenius - bibliographie :

Histoire

 

Les travaux historiques consacrés ŕ l’époque de Comenius sont nombreux. Ils concernent aussi bien le personnage męme et son origine que le contexte dans lequel il s’inscrit. A ces études s’ajoutent également un grand nombre d’articles et d’ouvrages consacrés ŕ la réception de l’activité et de l’śuvre de Comenius dans son temps et pour la postérité.

1) Travaux historiques sur la vie et l’śuvre. Comenius dans l’histoire

Bočková Hana.– « Apologia Karla st. z Žeriotína a Listové do nebe J. A. Kjomenského – dvojí obraz předbělohorské společnosti ».– Úherský Brod : SCetH 42 (XX) 1990.

BRAMBORA Václav.– « A propos des controverses concernant le lieu natal de Coménius ».– Praha : AC, 1 (XVII), 1958.

BRAMBORA Josef.– « Wann ist Comenius gestorben ? ».– Praha : AC, 1 (XXV), 1969.

BINOVEC Karel.– Vyprábení o cloveku, kterému rikaji “Ucitel národu”.– Ostrava : Knihovna mesta Ostravy, 1970.

Čapek Jan Blahoslav.– « Comenius as predecessor of the Enlightenment and of Classicism with particular regard to Panaigia ».– Praha : AC, 1 (XXV), 1969.

Čapek Jan Blahoslav.– « Komenský a východní Čechy - II ».– Úherský Brod : SCetH, 11 (V) 1975.

Čapek Jan Blahoslav.– « Komenský a východní Čechy ».– Úherský Brod : SCetH, 12 (VI) 1976.

ČAPKOVÁ Dagmar.– « Comenius im Europa des 17. Jahrhunderts » , in Internationales Comenius Kolloquium 26.-29. September 1991 Bayreuth.– Bayreuth ; Prag : Hussitisch-Theologisch Fakultät, 1992.

CHLUP Otokar.– « Nový obraz Komenského ».– Praha : AC 2 (XVIII), 1959.

Evansová Jana.– « Komenského čeští současníci a holandská církev v Londýně ».– Úherský Brod : SCetH, 53 (XXV) 1995.

Frijhoff Willem.– « Pieter De La Court and Comenius’ Third Visit to Holland (1642) ».– Praha : AC, 8 (XXXII), 1989.

GRUE-Sřrensen K.– Jan Amos Comenius.– Křbenhavn : GEC Gads Forlag, 1961.

HREJSÁ Ferdinand.– « Komenský v Brandýse », in Památník Komenského.– Ústí n. Orl. : Fr. Pouzar, 1935.

HEJNIC Josef, KUMPERA Jan.– Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích české koruny.– Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1988.

Herold Vilém.– « K otázce tzv. pravzorového světa v husitství a u Komenského ».– Úherský Brod : SCetH, 29 (XV) 1985.

Heydorn H.-J.– « Die Hinterlassenschaft des Jan Amos Comenius als Auftrag auf eine unbeendete Geschichte ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

Hýbl František.– « Po stopách posledních potomků J. A. Komenského z rodu Figulusů ».– Úherský Brod : SCetH, 43 (XXI) 1991.

JARÁBEK Karol.– « Komenského cesty po Slovensku v rokoch 1950-1954 - II ».– Úherský Brod : SCetH, 10 (V) 1975.

JARÁBEK Karol.– « Komenského cesty po Slovensku v rokoch 1950-1954 - III ».– Úherský Brod : SCetH, 11 (V) 1975.

Korthaase Werner.– « První zpráva o dalších potomcích J. A. Komenského ».– Úherský Brod : SCetH, 50 (XXIII), 1993.

KUBIK  K.– Komeński i Gdańsk.– Poznań, 1957.

KUMPERA Jan.– « Jan Amos Comenius and the English Bourgeois Revolution ».– Praha : AC, 4/1 (XXVIII / 1), 1979.

Kumpera Jan.– « Sheffieldský výzkumný projekt a Komenský ».– Úherský Brod : SCetH, 45 (XXI) 1991.

Kurdybacha Łukasz.– « The influence of the early Enlightenment on John Amos Comenius ».– Praha : AC, 1 (XXV) 1969.

Kvačala Ján.– « Nové podrobností o Komenského spojení s Angliou ».– Brno : AJAK 4 (1914).

MATIEGKA J.– Předběžná zpráva o výsledku pátrání po ostatcích J. A. Komenského v Naardenu.– Praha : Česká Akademia Věd a Umění, 1930.

Mout M. E. H. N.– « An exile makes all the world is owne. Comenius and his life in Exile ».– Praha : AC, 10 (XXXIV) 1993.

MENK Gerhard.– Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584-1660). Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation .– Wiesbaden : Selbstverlag der Historischen Kommission für Nassau, 1981.

MENK Gerhard.– « Johann Amos Comenius und die Hohe Schule Herborn ».– Praha : AC, 8 (XXXII), 1989.

Miškovská-Kozáková V. T.– « J. A. Coménius et les anciens ».– Praha : CV, 3 (XXII) 1979.

MOUTOVÁ Nicolette, POLIŠENSKÝ Josef.– Komenský v Amsterdamu.– Praha, 1970.

NEUWIRTH Jiří.– « Komenský a mor v Lešně », in Pocta University Karlovy k Komenskému.– Praha : Karolinum, 1990.

Novotný Adolf.– « Poselství Komenského Všenápravy ».– Praha : Křesťanská Revue, 9 (XXIV) 1957.

OdloŽilík Otakar.– « Komenský v Groningen r. 1656 ».– Brno : AJAK 13 (1932).

Oosterhuis R. A. B.–  « Hrob Komenského ».– Brno : AJAK10 (1927).

Paleček Jaroslav.– « Jean-Ignace Komenský et sa sśur ».– Praha : AC, 1 (XVII), 1958.

PATOČKA Jan.– Les Antécédents hussites de Comenius.– Paris : J. Vrin, 1963.

PEKAŘ Josef.– O smyslu českých dějin.– Praha : Rozmluvy, 1990.

Polanský František.–  Putování po stopách J. A. Komenského.– Praha : SPN, 1957.

Rochowanská I.– « J. A. Comenius und A. J. Fornasari-Verce ».– Praha : AC, 4/2 (XXVIII / 2), 1979.

ROOD Wilhelm.– « Daniel Comenius (1646-1694) ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

Šimek O.– « Po zaviatých stopách J. A. Komenského a Jednoty bratskej na Spiši ».– Praha : Křesťanská Revue, 3 (L) 1983.

Šimek O.– « Po zaviatých stopách J. A. Komenského a Jednoty bratskej na Spiši ».– Praha : Křesťanská Revue, 4 (L) 1983.

SKÁLSKÝ Josef.– « Učitel národů Jan Amos Komenský a jeho pobyt v Bílé Třesmešné », in J. A. Komenský v severovýchodních Čechách.– Nový Bydžov : 1956.

ŠKARKA A., SKALSKÝ J.– Jan Amos Komenský v Bilé Třemešné.– Bilý Třemešný : Vychovatelský Nakladatelství, 1963.

Skutil Jan.– « Vliv kulturního prostředí v Lešně na vývoj J. A. Komenského ».– Úherský Brod : SCetH, 16 (VII) 1977.

Sousedík Stanislav.– « Joannes Marcus Marci von Kronland und J. A. Komenský ».– Praha : AC, 8 (XXXII), 1989.

Spěvaček Václav.– « Komenský et Karel Blahoslav Štorsch ».– Praha : AC, (XXIV), 1970.

Štěříková Edita.– « Jan Amos Comenius and Pieter Cornelisz Brederod ».– Praha : CV, 4 (VI) 1963.

TURNBULL G. H.– Hartlib, Dury and Comenius.– London : 1947.

Turnbull G. H.– « Deux plans de Comenius ŕ l’époque anglaise ».– Praha : AC, 1 (XVII), 1958.

Vonka Rudolf.– « Příspěvky k dějinám Komenského pobytu v Nizozemí ».– Brno : AJAK 7 (1924).

VONKA Rudolf J.– « Jan Rulík, přítel Jana Amosa Komenského v Amsterdamě ».– Brno : AJAK 10 (1927).

VYSKOČIL František.– « Předkové Jana Amose Komenského ».– Úherský Brod : SCetH, 15 (VI) 1976.

Vyskočil František.– J. A. Komenský. Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození.– Brno : Grafia, 1990.

Vyskočil František.– « J. A. Komenský – o jeho předcích, rodičích a místě narození ».– Úherský Brod : SCetH, 45 (XXI) 1991.

VONKA Rudolf J.– Ženy ze života a díla Jana Amosa Komenského.– Praha : Unitaria, 1926.

VONKA Rudolf J.– J. A. Komenský a Naarden. Hrob Komenského v Nizozemí.– Praha : Dědictví Komenského, 1927.

YOUNG Robert Fitzgibbon (ed.).– Comenius in England. the Visit of Jan Amos Komenský to London in 1641-1642. Its Bearing on the origins of the Royal Society, on the Development of the Encyclopaedia, and on Plans for the Higher Education of the Idians.– London: Oxford University Press, 1932.

Zábranský Al.– « Po stopách Komenského ».– Brno : AJAK, 5 (1922).

Zábranský Al.– « Po stopách Komenského II ».– Brno : AJAK, 6 (1923).

2) Comenius historien

Bartoš František M.– « Kolem Komenského Historie persekucí ». AJAK 14 (1938).

Bartoš František M.– « L’Unité des Frčres Tchčques et les Réformateurs ».– Praha : CV, 1-2 (XXI) 1978.

CAPKOVÁ Dagmar.– Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojeti dejin,.– Praha : Academia, 1983 (Rad spolecenských ved; 93).

DRÁPELA Milan V.– « Mapa Moravy v díle Jana Amose Komenského », in Pocta University Karlovy k Komenskému.– Praha : Karolinum, 1990.

Hendrich Josef.– « Komenský a někteří jeho starší současníci ».– Brno : AJAK 15 (1940).

Kašpar Oldřich.– « Latinská Amerika v díle Jana Amose Komenského ».– Úherský Brod : SCetH, 27 (XIV) 1984.

KAŠPAR Oldřích.– « Komenský a Latinská Amerika », in Pocta University Karlovy Komenskému.– Praha : Karolinum, 1990.

Kumpera Jan.– « Vyvolenec můzy Kleió ».– Úherský Brod : SCetH, 54 (XXV) 1995.

Molnár Amadeo.– « Coménius et l’Unité des frčres tchčques ».– Praha : CV, 2-3 (IV) 1958.

Molnár Amadeo.– « L’épilogue de Coménius ŕ l’Histoire des Persécutions ».– Praha : AC, 1 (XVII), 1958.

Molnár Amadeo.– « Comenius und die Gegenreformation ».– Praha : CV, 3 (XIX) 1976.

MOLNÁR Amedeo.– « Komensky a dejepis ».– Praha : KJ 66 (1981).

Polišenský Josef.– « Komenský et les historiens tchčques de l’époque de la Montagne Blanche ».– Praha : AC, (XXII), 1963.

Polišenský Josef.– « Las Casas a Komenský ».– Úherský Brod : SCetH, 8-9 (IV) 1974.

Polišenský Josef:– « J. A. Comenio y el mundo hispano-americano ».– Praha : AC 6 (XXX), 1985.

Říčan Rudolf.– « K učení Komenského o Rokycanovi ».– Brno : AJAK, 15 (1940).

Říčan Rudolf: « Motifs et modčles de l’Unité des Frčres dans la Consultation ».– Praha : AC, 1 (XXV), 1969.

3) Histoire des mentalités

ČAPEK Emanuel (Emil).– Z kulturních dějin českych XII a XVIII stoleti.– Praha : Pokrok, 1940.

Čapek Jan Blahoslav.– « Komenský a směry jeho doby ».– Praha : Křesťanská Revue, 6 (LIX) 1992.

Chaloupka Jan : « Bílá hora a její odraz v soudobé historické tvorbě ».– Úherský Brod : SCetH, 16 (VII) 1977.

FILIPI Pavel.– « Komenský a nová Europa ».– Praha : Křesťanská Revue, 2 (LX) 1993.

Greengrass M.– « The Financing of a Seventeenth-Century Intellectual : Contribution for Comenius, 1637-1641 ».– Praha : AC, 11 (XXXV) 1995.

Kostlán Antonín.– « J. A. Komenský und die Wandlungen der Mentalitat im 17. Jahrhundert », in Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungswesens in Mitteleuropaseit dem 17. Jahrhundert.– Prag : Karls-Universität, 1993.

Kostlan Antonín.– « Die Arianer in Böhmen vor dem Dreißigjährigen Krieg. Zur Verbreitung antitrinitarischer Ansichten in der böhmischen Gesellschaft am Vorabend der Rekatholisierung ».– Praha : AC, 11 (XXXV) 1995.

Kurdybacha Łukasz.– « Komieński a wspołczesna mu Europa ».– Praha : AC, 2 (XVIII), 1959.

Kvačala Ján.– « Memoriál o proroctvách Drabíkových podaný Ludvikovi XIV ».– Brno : AJAK 4 (1914).

Kvačala Ján.– « Leták z Kotterovských zjavení ».– Brno : AJAK 6 (1923).

Kvačala Ján.– « Process Mikuláša Drábika ».– Brno : AJAK 5 (1922).

Kvačala Ján.– « Prispevky k dejinám zjavení Drábikových ».– Brno : AJAK 2 (1912).

MARZAHN Christian.– « Comenius und Bremen : Wissenschaftbeziehungen zwischen Ost und West im Mitteleuropa des 17. Jahrhunderts », in Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungswesens in Mitteleuropaseit dem 17. Jahrhundert.– Prag : Karls-Universität, 1993.

Mout N.– « The international Calvinist Church of Prague, the Unity of Bethren and Comenius 1609-1635 ».– Praha : AC, 4/1 (XXVIII / 1) 1979.

NOVAKOVÁ Julie.– 1/4 století nad Komenským.– Praha : Kalich, 1989.

Pánek Jaroslav.– « La Bohęme et la monarchie de Habsbourg au début des temps modernes: oů va la recherche tchčque de nos jours ? ».– Úherský Brod : SCetH, 54 (XXV) 1995.

WITTEMANS Fr.– Histoire des Rose+Croix.– Paris : Baudoin, 1979.

YATES Frances A.– The rosicrucian enlightenment.– New York : Paladin, 1972.

Polišenský Josef.– « Comenius and the 17th century social ans scientific revolution ».– Praha : AC, 2 (XXIV), 1970.

Polišenský J..– « Comenius and the Revolution of the 16th and 17th centuries ».– Praha : AC, 5 (XXIX), 1983.

ŘIČAN Rudolf.– Das Reich Gottes in den Böhmischen Ländern. Geschichte des tschechischen Protestantismus.– Stuttgart : Evangelisches Verlagswerk, 1957.

ŘIČAN Rudolf.– Dějiny Jednoty bratrské.– Praha : Kalich, 1957

ŘIČAN Rudolf.– Die Böhmischem Brüder. Ihr Ursprung und ihre Geschichte.– Berlin : Union Verlag, 1961

ROOD Wilhelm.– Comenius and the Low Countries. Some aspects of life and work of a czech exile in the seventeenth century.– Praha ; Amsterdam ; New York : Academia ; Van Gendt and C° ; Abner Schram, 1970.

Schöffer I.– « Freiheit und Toleranz in der Republik der Vereinigten Niederlande während des Aufenhaltes Comenius (1656-1670) ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

SPARN Walter.– « Chiliasmus crassus und Chiliasmus subtilis im Jahrhundert Comenius’. Eine mentalitätsgeschichtliche Skizze », in Internationales Comenius Kolloquium 26.-29. September 1991 Bayreuth.– Bayreuth ; Prag : Hussitisch-Theologisch Fakultät, 1992.

Uher Boris.– « Český exil v XVIII století ».– Úherský Brod : SCetH, 48 (XXII) 1992.

Válka Josef.– « Karel IV (společnost, politika a kultura) ».– Úherský Brod : SCetH, 20 (IX) 1979.

Válka Josef.– « Od reformace k osvícenství ».– Úherský Brod : SCetH, 16 (VII) 1977.

Van der Linde J. M. – « Jan Amos Comenius und die niederländischen Missiontheologen seiner Zeit ».– Praha : AC, 2 (XXIV), 1970.

VLIET Pauline van & VANDERJAGT Arie Johan.– Johannes Amos Comenius (1592-1670): Exponent of European Culture?.– Amsterdam; Oxford: North-Holland, 1994.

Wedel K. A.– « History as truth : the Hutterian experience in Moravia during the Thirty Years’ War ».– Úherský Brod : SCetH, 43 (XXI) 1991.

Wienecke Johann.– « Die gesellschaftlichen Lehren der Herborner Hohen Schule zur Studienzeit Comenius ».– Úherský Brod : SCetH, 5 (IIII) 1973.

4) La réception en Bohęme et ŕ l’étranger

Antohi I.– « Comenius Anweisenheit in Rumänien im Laufe der Jahrhunderte ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

Audet L. P.– « Coménius et le Canada ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

Banovitch A.– « L’śuvre de J. A. Comenius vue des perspectives africaines ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

Bečková Marta.– « Vliv působení Jednoty bratrské v Polsku na formování jejích společensko-politických názorů ve vztahu ke Komenskému ».– Úherský Brod : SCetH, 16 (VII) 1977.

BEČKOVÁ Marta.– Jan Amos Komenský a Polsko.– Praha : Academia, 1983.

BEČKOVÁ Marta, BIEŃKOWSKI Tadeusz & ČAPKOVÁ Dagmar.– Znajomość dzieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, slowackich i polskich od połowy XVII w. do czasów obecnych.– Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1991.

Bečková Marta.– « Die Bedeutung von Komenskýs Wirken am Gymnasium von Leszno in Polen für sein Werk », in Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungswesens in Mitteleuropaseit dem 17. Jahrhundert.– Prag : Karls-Universität, 1993.

Blekastad Milada.– « Comenius und Europa ».– Praha : AC, 10 (XXXIV), 1993.

BOZAROV V.– « Idej Ja. A. Komenskogo o vseobšcem obrazovanim osušcestvljajutsja v Narodnoj respublike Bolgarii ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

Čapková Dagmar.– « The Comenian group in England and Comenius’ idea of universal reform ».– Praha : AC, 1 (XXV), 1969.

ČAPKOVÁ Dagmar.– « Základní příčiny významu Slovenska pro uchování tradice Komenského od jeho doby a pro poznávání jeho díla v českém národním obrození », in Pocta University Karlovy Komenskému.– Praha : Karolinum, 1990.

ČAPLOVIČ Ján.– « Komenského dielo a Slovensko », in J. A. Komenský a Slovensko.– Bratislava : Povereníctvo školstva a kultúry, 1958.

DANYSZ Antoni.– Jan Amos Komeński. Przyczynki do jego działalności w Polsce.– SISA.

FRIJHOFF Willem.– « Comenius et les Pays-Bas – une interprétation », in La Visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l’śuvre de Comenius.– Paris : Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 1994.

GOLZ Reinhard.– « Aspekte der Comenius-Rezeption zwischen Regionalität und Internationalität », in Comenius und unsere Zeit, Hohengehren : Schneider, 1996.

Hamada M.– « J. A. Coménius et la culture slovaque jusqu’ŕ la fin du XVIIIe sičcle ».– Praha : AC, 9 (XXXIII), 1991.

ISAEVIC Ja. A Komens’hij i Ukraïna [do 300-riccja z dnja narodzhennja].– Kiïv : Ukraïnskij Istoricnij Zhurnal, 3 (1967).

Jakabová Mária.– « Slovenská menšina v Maďarsku a jej vzťah ku Komenskému ».– Úherský Brod : SCetH,  48 (XXII) 1992.

JOAN Simon.– « The comenian educational reformers 1640-1660 and the Royal Society of London ».– Praha : AC, 2 (XXIV), 1970.

KARŠAI František.– Jan Amos Komenský a Slovensko.– Bratislava : 1970.

KRNETA L.– « J. A. Coménius chez les Yougoslaves ».– Praha : AC, 3 (XXVII) 1972.

Kumpera Jan & Pasáčková Eva.– « From the english Comeniana – Three Comesy Hartlibovi z let 1657-1662 », SCetH, 42 XX/1990

Kumpera Jan & Pasáčková Eva.– « From the english Comeniana - Three Comesy Hartlibovi z let 1657-1662 » .– Úherský Brod : SCetH, 42 (XX) 1990.

KURDYBACHA Łukasz.– Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce.– Warzawa : 1957.

Kurdybacha Łukasz.– « Pierwsza szkoła Komieńskiego w Polsce ».– Praha : AC 2 (XVIII), 1959.

Kvačala Ján.– « K dejinám vplývania Komenského na duševný život slovenský ».– Brno : AJAK 11 & 12 (1930).

MINGINAS I.– « Svjazi Ja. A. Komenskogo s Litvoj ».– Praha : AC, 1 (XVII), 1958.

NAKHLIK Zoltan.– « Pole;ikq ob izpol’zovanii ucebnikov Komenskogo v Transil’vanii seredne 18 vekav ».– Úherský Brod : SCetH, 16 (VII) 1977.

Mandrou R.– « Sur l’influence de Coménius en France au XVIIe sičcle ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

OSIŃSKA W.– Jan Amos Komeński w Polsce.– Wrocław : 1972.

Polišenský Josef.– « Comenius and the devlopment of europeen thought ».– Praha : AC, 1 (XXV), 1969.

POLISENSKÝ Josef.– « Comenius et son temps – I ».– Paris : La Pensée (77) 1958.

PraŽak R.– « Komenský und die Ungarn ».– Praha : AC, 4/2 (XXVIII / 2), 1979.

RÁKOS Petr.– « Genti cuique splendorem addit. Komenský u Maďarů », in Pocta University Karlovy Komenskému.– Praha : Karolinum, 1990.

RÝDL Karel.– « J. A. Komenský a geneze moderní Evropy ».– Úherský Brod : SCetH, 48 (XXII) 1992.

Schulte-Nordholt G. W.‑ « Comenius and America, some remarkes on some relations ».– Praha : AC, 2 (XXIV), 1970.

Sesan Milan.– « Comenius und die Rumänien ».– Praha : CV, 1 (XV) 1972.

ŚLINZIŃSKI Jerzy.– Z działalności literackiej Braci Czeskich w Polsce (XVI-XVII w.).– Wrocław ; Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1959 (Monografie slawistyczne).

Úrbánek Vladimír.– « Komenský a Estonsko » .– Úherský Brod : SCetH, 45 (XXI), 1991.

VESELÝ Jindřich.– « Komenský ve Francii », in Pocta University Karlovy Komenskému.– Praha : Karolinum, 1990.

VOLKOV G.N.– « Ja. A. Komenskij i Cuvašija ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

5) Sources historiques

Bečková Marta.– « Die Synodalakten als Erkentnissquellen für das Leben und Werk J. A. Komenskýs ».– Praha : AC, 6 (XXX), 1985.

Bečková Marta.– « A propos des sources polonaises des ouvrages de Komenský ».– Praha : AC, 3 (XXVII), 1972.

Čapek Jan Blahoslav.– « Comenius’ national and universal characterology ».– Praha : AC, 2 (XXIV), 1970.

Floss Pavel.– « J. A. Comenius und Otto von Guericke ».– Praha : AC, 9 (XXXIII), 1991.

6) La correspondance

La correspondance entretenue par Comenius est immense. Plusieurs ouvrages en proposent des florilčges ou des recueils en fonction des périodes, des thčmes ou des personnalités. Cette correspondance est une source d’information exceptionnelle pour l’histoire du XVIIe sičcle, dans la mesure oů Comenius correspond avec les plus grandes figures de son temps. A ce jour, aucune publication exhaustive récente n’a été tentée, et les recueils de Ján Kvačala et Patera constituent les seuls recueils épistolaires, de bon niveau, ŕ la portée du chercheur.

BLEKASTAD Milada.– Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde (1641-1661).– Bochum : Ruhr-Universität, 1976.

HOFMANN Franz.– Sendschreiben des Petrus Colbovius an J. A. Comenius (1650) und Brief des J. A. Comenius an Colbovius. Eine pädagogische Korrespondenz aus dem 17. Jahrhundert.– Bochum : Ruhr-Universität, 1974.

Hoffmann Franz.– « Das Sendschreiben des Petrus Colbovius an Jan Amos Comenius ».– Praha : AC, 4/2 (XXVIII / 2), 1979.

Hrubý František.– « Korespondence Karla st. z Žerotína s J. A. Komenským ».– Brno : AJAK 13 (1932).

Hrubý František.– « Listy Jakuba Petrozelina Kunštátského».– Brno : AJAK 14 (1938).

Hitchens William J.– « The Hartlib papers project ».– Úherský Brod : SCetH, 48 (XXII) 1992.

KOMENSKÝ Jan Amos.– Sto listů / tr. Bohumil Ryba.– Praha : Jan Laichter, 1942.

KOMENSKÝ Jan Amos.– Listy přátelům a příznivcům / tr. Bohumil Ryba.– Praha : Lidové nakladatelství, 1970.

Kvačala Ján.– Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho.– Praha : Česká Akademia Císaře Františka Josefa, 1897.

Kvačala Ján.– Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho.– Praha : Česká Akademia Císaře Františka Josefa, 1898.

Kvačala Ján.– Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho II.– Praha : Česká Akademia Císaře Františka Josefa, 1902.

Kvačala Ján.– « Dve listiny česko-moravských bratov vyhnancov v Hornom Uhorsku z prvej polovice XVII. Stoletia ».– Brno : AJAK 11 & 12  (1930).

Miškovská-Kozáková Vlasta.– « Listy z přátelského kruhu Komenského, .– Úherský Brod : SCetH, 16 (VII), 1977.

Miškovská V. T.– « Lettre de J. A. Coménius ŕ Pëtrus Montanus ».– Paris : CV, 4 (V) 1962.

Nováková Julie.– « Der Brief des Johann Christoph Pergar an Samuel Hartlib vom 24.12.1638 ».– Praha : AC, 6 (XXX) 1985.

Nováková Julie.– « Dopis exulanta Hanuše Kryštofa Pergara z Pergu Samuelu Hartlibovi ».–Úherský Brod : SCetH, 29 (XV) 1985.

Odložilík Otakar.– « Dva listy Komenského gdanskému kazateli Arn. Andreae ».– Brno : AJAK 14 (1938).

PATERA A.– Jana Amosa Komenského korrespondence.– Praha : Česká Akademia Císaře Františka Josefa, 1892.

 

 

 

 

 

 

© Bohemica 2.0, 2001-2006 - Accueil - Contact