Accueil
L'association
Nous contacter
L'atelier de traduction
Caractères spéciaux


Tous les auteurs
Le poétisme
La littérature tchèque depuis 1945


Les ouvrages
Bibliographie générale des oeuvres traduites


Chronologie générale
Le printemps de Prague
Documents sur la période communiste
Masaryk


Quelques liens utiles


 

BALADA TRÍKRÁLOVÁ

 

Pri sterých detí vrískotu a lidských houfu hluku,
pri mocném kotlu vírení a táhlých trubic zvuku
tri králi vjeli v mesto Betlehem.
A rekli lidem : „ My jsme prišli sem,
by hlavy naše pánuv pred pánem se uklonily
a bychom slzu radosti zde spolu uronili. “

Hned mestem zas se berou dál, až k chudobnému stáji,
tam s velbloudu svých slézají a radou poklekaji
a mezi tím, co služebníci v chvat
po zemi roztírají s dary šat,
král recník zvolený - ten, jenž hned první s kraje klecí. “
svou úctu pronáší, to tuze peknou recí.

Pak druhý lichotive dí : „ O maticko ty jasná,
jakž je to dítko puvabné - již ocicka ta krásná -
tot veru celý panímámin zrak ! “
A tretí k Josefu dí práve tak :
„ No je to radost nad radost - jakž, ctený pane mistre ! “
Však Ježíšek kýv' z jeslí prstem svým a pravil bystre :

„ Vy králové jste prišli sem, že já jsem ješte dite,
vyt apoštolum svobody se kdys i ukláníte :
však až já ponarostu v celý muž
a žáku pujde za mnou houfne už,
hned sestrcíte hlavy své pak v strachu dohromady
a budete i tupých od biricu bráti rady.

Ted prišli jste sem s poklonou z té sveta nekde dáli
a sypete mi zlata lesk a kadidlo i chvály,
pak - byste zachovali zlatou svou -
mne korunu necháte trnovou,
a k poslední mé ceste skalní ku Golgate
z vás trí se nedostaví žádný - dím to svatosvate ! “

Král recník s cela korunu si honem k uchu šoupnul,
rád rek' by neco, neví co, a zdá se mu, že zhloupnul.
A na to v tajený se dali šept,
druh druhu ve královské ucho rept :
„ že z tesarky je prece jen, on každým slovem jeví ! “
To ví se : prišli se slávou - jak odešli, se neví.

 

 

© Bohemica 2.0, 2001-2006 - Accueil - Contact