Accueil
L'association
Nous contacter
L'atelier de traduction
Caractères spéciaux


Tous les auteurs
Le poétisme
La littérature tchèque depuis 1945


Les ouvrages
Bibliographie générale des oeuvres traduites


Chronologie générale
Le printemps de Prague
Documents sur la période communiste
Masaryk


Quelques liens utiles


 

BALADA O SVATBE V KANAÁN

Po celém Kanaánu vírí svatby ruch !
Šest dní tu byli s rozmarinou vycházeli zváci
a poslíckové až se prohýbali pod koláci,
však za to sešel se též slavný hostí kruh !
Vždyt dostavil se, slyšte, s Matkou svou sám Pán,
ten slavný kazatel, jenž vyšel z Nazaretu !
A lidé kývali a šlo to od rtu k retu,
že nebylo tu ješte také svatby, co je Kanaán.

Kol domu žen je žádostivých jako much
a každá žive povíd a každá ráda slouchá,
co na vozy se naloží pak nevestina roucha,
a pri tom nechat muže každá zrak, i sluch.
A zase, jaký náklad na hostinu dán,
pec chlebovou že po mesíc již topí denne,
ba petkrát že ji topili jen na pecene
a výsluhy že uchystáno je pro celý Kanaán.

Pak zvedavy zas k oknu obracejí tvár :
jak ženich uvnitr hledí ostýchave, jen jak kradbí
svou na nevestu, jež tu truní vedlé starosvatbí,
jak nevesta je krásná, samá zlatá zár,
a v štestí nemá, jak by ret byl ukován !
jak družbovi, když družicce své mlsku nese,
se cerné oci svítí, ruka jak se trese -
snad brzy zase uzrí novou svatbu rodný Kanaán !

V tom náhlý krik a již jsou ženské v jednu hrst !
Bylt šibal starosvat vžem zevlujícím ženám venku
zpotajmo ostrou jehlou prišil sukni na sukénku,
pak hrnek s vodou vzal a jak by na ne chrst !
Ty chtely uskocit, kde bezpecnejší stan,
však v klubko sešity jak zbesily ted skácou
a tancí, hulají, až všecky smíchy plácou,
a bujný vriskot jejich pres celický letí Kanaán.

Však také hosté vnitr pojednou mení vzhled
vždyt po stolech se šeptem nese nevítaná zpráva,
že mimo nadání se v džbánech vina nedostává,
a každý, náhle žízniv, mrzut vesí ret.
Též panne Marji apoštol to sdelil Jan.
Ta dí však : „ Ticho - ticho ! Povím já to synu,
a co vám porucí, vy rychle dbejte cinu,
a starý rozveselí se nám znovu zase Kanaán. “

I ptal se Ježíš : „ Zdali prázdné štoudve mám ? - “
„ Šest prázdných zde ! “ - „ Nuž ze studnice vody do nich vlejte
at každá k pretékání plna, pri tom dobre dbejte
a prineste je sem, necht já jim požehnám. -
Ted panu starosvatu první dejte džbán ! - “
A starosvat již rychle po plném si sáhnul
a napil se a v udivení ruku vzpráhnul :
„ Aj, takového nikdy vina neurodil Kanaán ! “

A již zas ozdobných mel recí dost a dost :
„ Nuž, páni muzikanti, nástroje své sesbírejte
a vemte dobrou notu si a pekne vivat ! hrejte -
at žije s matickou svou prevzácný náš host !
Necht brzy má svuj dum a pri nem pole lán
a v dome hospodynku, krásnou jak to kvítí,
jež ve dne myrhou dýše, v noci hvezdou svítí -
a my pak všichni vzpomenme si dnešní svatby v Kanaán.

 

 

© Bohemica 2.0, 2001-2006 - Accueil - Contact